Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

กิจกรรมองค์กร

แม่น้ำฯ รับรางวัล Green Industry Level 4-2023

บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย กรรมการผู้จัดการ คุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุล เข้ารับมอบรางวัลGreen Industry Level 4 ประจำปี 2566 จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลระดับ 4 จำนวนทั้งสิ้น 122 องค์กร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก วิภาวดี Green Industry Level 4 จะต้องเป็นองค์กรที่สร้างวัฒธรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และรายงานผลการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรให้เป็นสาธารณะ สามารถเข้าถึง และตรวจสอบได้ แม่น้ำสแตนเลสฯ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และชุมชนโดยรอบตลอดมา บริษัทฯ จัดสรรงบลงทุนโรงบำบัดน้ำที่มาจากการผลิต และนำมาใช้หมุนเวียนภายในโรงงาน ไม่ปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะรอบบริษัทฯตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างโรงงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การลดขยะจากการผลิต ชมรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เช่น ชมรมเกษตรกร ...
Read More

นโยบายแม่น้ำสแตนเลสฯ สวมหมวกนิรภัย 100% สัมฤทธิ์ผล

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 59  คุณสุรพันธ์  วิวัฒนะประเสริฐ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ได้ให้เกียรติเดินทางไปรับมอบใบประกาศนียบัตร   "โครงการหน่วยงานต้นแบบ ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%" จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นความภูมิใจขององค์กรที่พนักงานเห็นความสำคัญต่อความปลอดภัย และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี คุณสุรพันธ์ วิวัฒนะประเสริฐ และคณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางมาปฎิบัติงาน ทางบริษัทได้มีการสนับสนุนงบประมาณซื้อหมวกนิรภัย ให้นโยบายและกระตุ้นให้พนักงานที่ขับขี่จักรยานยนต์มาทำงานจะต้องสวมหมวกนิรภัยให้เป็นกิจวัตรประจำวัน และทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น และลดความเสี่ยงจาการบาดเจ็บรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ ที่ผ่านมา พนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางผู้บริหารขอชื่นชมและขอให้ถือปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทฯ เห็นความสำคัญของความปลอดภัยพนักงานเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด บรรยากาศการรับมอบประกาศนียบัตร บรรยากาศการรับมอบประกาศนียบัตร บรรยากาศการรับมอบประกาศนียบัตร ...
Read More

แม่น้ำฯ สวัสดีปีใหม่ 2558 ปาร์ตี้ แดดกล้า ท้าลมหนาว

คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และพนักงานบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ บริเวณลานหน้าอาคารแม่น้ำ ภายในบริเวณบริษัท ณ วันเสาร์ ที่ 27 ธันวาคม 2557 คุณสุรพันธ์ วิวัฒนประเสริฐ คุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธกุล คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ และคณะที่ปรึกษา ได้อวยพรปีใหม่แก่พนักงาน ให้เดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดปี 2558 และได้ร่วมจับฉลากแจกของรางวัลปีใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจกับพนักงาน และได้ร่วมชมกิจกรรม และแจกรางวัลการแสดงจากพนักงานบริษัท โดยบรรยากาศ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่น เช่นเคย ภาพบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ชาวแม่น้ำ มุ่งมั่นและให้สัญญาต่อกันที่จะร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ และจะร่วมฉลองปีใหม่เช่นนี้ทุกๆ ปี ...
Read More

สภาอุตสาหกรรมสัญจรเยี่ยมชมงานด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ ได้จัดโครงการอบรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ และได้คัดเลือกบริษัทที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นตัวอย่างให้กับผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ จึงได้เลือกมาดูงานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการกว่า 60 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่บริษัทแม่น้ำสแตนเลสฯ ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดถึงการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทาง โดยมีคุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้จัดการโรงงานให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ...
Read More

แม่น้ำจิตอาสา แบ่งปันน้ำใจ ใส่ใจสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ ชาวแม่น้ำฯ ที่มีจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "แบ่งปันน้ำใจ ใส่ใจสังคม" ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา ต.สระพัง อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานและครอบครัวเรียนรู้การแบ่งปันให้กับสังคม และได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีประโยชน์ ถือเป็นกิจกรรมที่บริษัทให้ความสำคัญอีกด้านหนึ่ง นอกเหนือจากชีวิตการทำงาน ตามนโยบาย 4 ม คือ ครอบครัวมั่นคง การงานมั่นคง การเงินมั่นคง และสุขภาพมั่นคง บริษัทแม่น้ำรวมถึงพนักงานและครอบครัวได้ร่วมกันบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ของเล่น ขนม เครื่องใช้ อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ เพื่อใช้ภายในโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้อยู่เสมอ พนักงานและครอบครัวยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด เก็บขยะภายในโรงเรียนอีกด้วย นอกจากนั้นยังร่วมเล่นเกมกับน้องๆ นักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยความสนุกสนานและอิ่มหนำสำราญ หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน อ. ชะอำ เพื่อเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยร่วมฟังบรรยายการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงนั่งรถชมแปลงเกษตรภายในโครงการโดยมีเจ้าหน้าที่โครงการอำนวยความสะดวก ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ...
Read More

เจ้าหญิง เจ้าชาย และเหล่าฮีโร่เริงร่า ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2557

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดงานและร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณที่จัดงาน อาคารแม่น้ำ ภายในบริเวณโรงงานและสำนักงานบริษัทแม่น้ำฯ ทางบริษัทแม่น้ำฯ เห็นความสำคัญของครอบครัวของพนักงานที่ต้องมีความมั่นคง จึงจะสามารถเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตได้ กิจกรรมวันเด็กนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบาย 4 ม แม่น้ำมั่นคง อันประกอบไปด้วย 1. สุขภาพ มั่นคง          2. การงาน มั่นคง          3. การเงิน มั่นคง          4. ครอบครัว มั่นคง กิจกรรมวันเด็กปีนี้มีกิจกรรม และเกมต่างๆ มากมาย เช่น การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล แจกอุปกรณ์การเรียน ตุ๊กตาและ ของเล่นต่าง ๆ กิจกรรมเล่นเกมสร้างความสนุกสนาน รวมทั้งอาหาร ผลไม้ ไอศกรีมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยเวลาในการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 15.00 น. ถึง ...
Read More

ผลงานน้องๆ โครงการ

บริษัทแม่น้ำ สแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมเดินทางทำกิจกรรม “แม่น้ำฯ พาน้องท่องโลกกว้าง สร้างการเรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม” ร่วมกับเด็กๆ กว่า 52 คน ระดับชั้นป. 3 - ป. 6 จากโรงเรียนวัดลาดหวาย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้ กิจกรรมต่อเนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยว คือ การให้โจทย์เด็กๆ ในการเล่าความประทับใจจากการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับพี่ๆ ชาวแม่น้ำฯ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนเรียงความ งานศิลปะรูปแบบต่างๆ น้องๆ เด็กๆ ใหความสนใจกับผลงานเพื่อนๆ นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 - ปีที่ 6 กันอย่างสนุกสนาน คุณสุรพันธ์ วิวัฒนประเสริฐ ประธานผู้ก่อตั้ง และคุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมชมผลงานและมอบของรางวัล ...
Read More

แม่น้ำฯ พาน้องๆ ท่องโลกกว้าง

บริษัทแม่น้ำ สแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมเดินทางทำกิจกรรม “แม่น้ำฯ พาน้องท่องโลกกว้าง สร้างการเรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม” ร่วมกับเด็กๆ กว่า 52 คน ระดับชั้นป. 3 - ป. 6 จากโรงเรียนวัดลาดหวาย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้ กิจกรรม “แม่น้ำฯ พาน้องท่องโลกกว้าง สร้างการเรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนรอบๆ บริษัท เพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน  รวมทั้งเสริมสร้างและปลูกฝังความเป็นจิตอาสาให้กับพนักงานบริษัทฯ ผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายจากผู้บริหาร แม่น้ำฯ จะไม่เน้นการบริจาคเงินเพียงอย่างเดียว หากแต่เราเน้นเรื่องการได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมให้ความรู้ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ซึ่งถือเป็นเยาวชนของชาติ ...
Read More

แม่น้ำฯ ถวายเทียนจำนำพรรษา

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุรพันธ์  วิวัฒนประเสริฐ ประธานก่อตั้งบริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณรุ่งรัตน์  ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัทแม่น้ำสแตนเลสฯ  ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหวาย ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดลาดหวาย ต. บางเพรียง อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานและบริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามและจรรโลงพระพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งบริษัทได้ทำกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ขบวนแห่เทียนปีนี้ได้ทีมกลองยาวคณะนักเรียนวัดลาดหวายมาสร้างความสนุกสนาน คึกครื้นให้กับคณะแห่เทียนได้เป็นอย่างดี บรรยากาศถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา นอกจากนี้ ทางบริษัทแม่น้ำฯ ยังมีกิจกรรมภายในองค์กร คือ กิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” โดยรับสมัครพนักงานที่สนใจร่วมเข้าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการตลอดทั้ง 3 เดือน จะได้รับของที่ระลึก เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ และถือเป็นการถือศีลเพื่อสุขภาพที่ดี และเป็นสิริมงคล ตลอดเทศกาลเข้าพรรษาอีกด้วย ...
Read More

บริษัทฯ จัดโครงการ สปาหัวใจ เบิกบานผ่องใส ให้ใจยิ้ม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทแม่น้ำฯ จัดกิจกรรมดีๆ แก่พนักงาน ผู้บริหาร และครอบครัว ภายได้ชื่อโครงการเก๋ๆ “สปาหัวใจ เบิกบานผ่องใส ให้ใจยิ้ม” โดยกิจกรรมนี้จัดให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม บ้านทรัพย์ทวีคูณ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งที่ผ่านมาจัดไปแล้ว 4 รุ่น โดยพนักงานได้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี กิจกรรมนี้สืบเนื่องมากจากนโยบายผู้บริหารบริษัท ที่ต้องการให้พนักงานได้ใช้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาจิตใจ อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต ภาพของพนักงาน ผู้บริหาร และครอบครัว ที่ได้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมดีๆ แบบนี้ จะมีจัดต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานและองค์กร ต่อไป ...
Read More