Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

นโยบายแม่น้ำสแตนเลสฯ สวมหมวกนิรภัย 100% สัมฤทธิ์ผล

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 59  คุณสุรพันธ์  วิวัฒนะประเสริฐ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ได้ให้เกียรติเดินทางไปรับมอบใบประกาศนียบัตร   “โครงการหน่วยงานต้นแบบ ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%” จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นความภูมิใจขององค์กรที่พนักงานเห็นความสำคัญต่อความปลอดภัย และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
คุณสุรพันธ์ วิวัฒนะประเสริฐ และคณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางมาปฎิบัติงาน ทางบริษัทได้มีการสนับสนุนงบประมาณซื้อหมวกนิรภัย ให้นโยบายและกระตุ้นให้พนักงานที่ขับขี่จักรยานยนต์มาทำงานจะต้องสวมหมวกนิรภัยให้เป็นกิจวัตรประจำวัน และทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น และลดความเสี่ยงจาการบาดเจ็บรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ
ที่ผ่านมา พนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางผู้บริหารขอชื่นชมและขอให้ถือปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทฯ เห็นความสำคัญของความปลอดภัยพนักงานเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด
บรรยากาศการรับมอบประกาศนียบัตร
บรรยากาศการรับมอบประกาศนียบัตร
บรรยากาศการรับมอบประกาศนียบัตร