Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

บริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า เข้าเยี่ยมชมและอบรมงานเชื่อม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า จำกัด และบริษัทในเครือ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) และได้ให้เกียรติส่งตัวแทนบริษัทเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Welding Techniques of TIG, MIG/MAG and Electrode Selection” ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับงานเชื่อม ถือเป็นความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคการเชื่อม เนื่องจากบริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า จำกัด  ถือเป็นผู้ผลิตลวดเชื่อมอิเล็กโทรดระดับประเทศ และบริษัทแม่น้ำฯ ก็ถือเป็นผู้ผลิตลวดเชื่อม สแตนเลส มิก ทิก และลวดเชื่อมสแตนเลสสำหรับท่อไอเสียยานยนต์รายแรกของประเทศไทย

อาจารย์ธเรศ ตาปิง วิศวกรเชื่อมระดับประกาศนียบัตร SLV Mannhiem German No. 73.6238 ให้เกียรติให้การอบรมทั้งภาคทฤษีและภาคปฎิบัติงานเชื่อม

 

ผู้เข้าร่วมอบรมทดสอบการเชื่อม
คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน
สมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน