Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

สภาอุตสาหกรรมสัญจรเยี่ยมชมงานด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ ได้จัดโครงการอบรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ และได้คัดเลือกบริษัทที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นตัวอย่างให้กับผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ จึงได้เลือกมาดูงานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการกว่า 60 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่บริษัทแม่น้ำสแตนเลสฯ ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดถึงการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทาง โดยมีคุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้จัดการโรงงานให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น