Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

แม่น้ำฯ ถวายเทียนจำนำพรรษา

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุรพันธ์  วิวัฒนประเสริฐ ประธานก่อตั้งบริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณรุ่งรัตน์  ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัทแม่น้ำสแตนเลสฯ  ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหวาย ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดลาดหวาย ต. บางเพรียง อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานและบริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามและจรรโลงพระพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งบริษัทได้ทำกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี

ขบวนแห่เทียนปีนี้ได้ทีมกลองยาวคณะนักเรียนวัดลาดหวายมาสร้างความสนุกสนาน คึกครื้นให้กับคณะแห่เทียนได้เป็นอย่างดี
บรรยากาศถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
นอกจากนี้ ทางบริษัทแม่น้ำฯ ยังมีกิจกรรมภายในองค์กร คือ กิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา โดยรับสมัครพนักงานที่สนใจร่วมเข้าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการตลอดทั้ง 3 เดือน จะได้รับของที่ระลึก เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ และถือเป็นการถือศีลเพื่อสุขภาพที่ดี และเป็นสิริมงคล ตลอดเทศกาลเข้าพรรษาอีกด้วย