Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

แม่น้ำฯ พาน้องๆ ท่องโลกกว้าง

บริษัทแม่น้ำ สแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมเดินทางทำกิจกรรม แม่น้ำฯ พาน้องท่องโลกกว้าง สร้างการเรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม ร่วมกับเด็กๆ กว่า 52 คน ระดับชั้นป. 3 – ป. 6 จากโรงเรียนวัดลาดหวาย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

กิจกรรม แม่น้ำฯ พาน้องท่องโลกกว้าง สร้างการเรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนรอบๆ บริษัท เพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน  รวมทั้งเสริมสร้างและปลูกฝังความเป็นจิตอาสาให้กับพนักงานบริษัทฯ ผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายจากผู้บริหาร แม่น้ำฯ จะไม่เน้นการบริจาคเงินเพียงอย่างเดียว หากแต่เราเน้นเรื่องการได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมให้ความรู้ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ซึ่งถือเป็นเยาวชนของชาติ