Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

บุคลากรทางการแพทย์ รพ. ตากสิน เริ่มใช้งาน MENAM PAPR SC-003

บุคลากรทางการแพทย์ รพ. ตากสิน เริ่มใช้งาน MENAM PAPR SC-003

เจ้าหน้าที่ด่านหน้า รพ. ตากสิน ได้เริ่มใช้งานหน้ากากป้องกันเชื้อโรคพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง PAPR SC-003 ของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของ รพ. ตากสิน ทั้งในส่วนการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด และในส่วนของการแยกขยะติดเชื้อทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19  ชุดหน้ากากกรองเชื้อโรคพร้อมเครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูงนี้ได้รับการพัฒนาและผลผลิตขึ้นโดยกลุ่ม ThaiMIC และบริษัทในเครือแม่น้ำสแตนเลสฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ และบริษัท แม่น้ำเมคคานิกา ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อโรคพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง PAPR ตั้งแต่รุ่น SC-001 จนถึงปัจจุบัน รุ่น SC-003 ด้วยจุดประสงค์หลักให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าได้มีอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจในระหว่างปฎิบัติงาน มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ มีความมั่นใจในการทำงาน ทำงานได้อย่างปลอดภัย