Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

แม่น้ำสแตนเลสรับรางวัลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยอดเยี่ยม

แม่น้ำสแตนเลสรับรางวัลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยอดเยี่ยม

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ บ.แม่น้ำสแตนเลสฯ ของเรา

วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 คุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนองค์กรของเราเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คุณวันชัย คงเกษม เป็นผู้มอบรางวัล ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ. สมุทรปราการ

โดยรางวัลดังกล่าว เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยคัดเลือกและให้รางวัลแก่ผู้ประกอบการที่สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ฯ ของเรา ได้มีการรณรงค์การป้องกันและตรวจตราปัญหายาเสพติดในโรงงานตลอดมา

แม้แต่ปัญหายาเสพติด เช่น บุหรี่ ที่ทางผู้บริหาร ให้ความสำคัญหากพนักงานตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่ ก็จะได้รับรางวัลจากผู้บริหารอีกด้วย