Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

กิจกรรมองค์กร

แม่น้ำสแตนเลสไวร์ รับประกาศเกียรติคุณ บริจาคโลหิตสม่ำเสมอ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต อย่างสม่ำเสมอ ต่อสภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาดภาค1 บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางบริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณเพื่อนพนักงานแม่น้ำฯ ที่มีจิตอาสาทุกท่านในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตกับทางสภากาชาดไทยอย่างสม่ำเสมอ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2 764 3999 ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ที่มา https://ayutthaya.prd.go.th/

แม่น้ำฯ รับรางวัล Green Industry Level 4-2023

บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย กรรมการผู้จัดการ คุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุล เข้ารับมอบรางวัลGreen Industry Level 4 ประจำปี 2566 จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลระดับ 4 จำนวนทั้งสิ้น 122 องค์กร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก วิภาวดี Green Industry Level 4 จะต้องเป็นองค์กรที่สร้างวัฒธรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และรายงานผลการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรให้เป็นสาธารณะ สามารถเข้าถึง และตรวจสอบได้ แม่น้ำสแตนเลสฯ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และชุมชนโดยรอบตลอดมา บริษัทฯ จัดสรรงบลงทุนโรงบำบัดน้ำที่มาจากการผลิต และนำมาใช้หมุนเวียนภายในโรงงาน ไม่ปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะรอบบริษัทฯตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างโรงงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การลดขยะจากการผลิต ชมรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เช่น ชมรมเกษตรกร มีการปรับเปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นระบบโซล่ารูฟ ใช้พลังงานจากแสงแดด เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้า รวมถึงโครงการประหยัดพลังงานต่างๆ อุตสาหกรรมสีเขียว

นโยบายแม่น้ำสแตนเลสฯ สวมหมวกนิรภัย 100% สัมฤทธิ์ผล

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 59  คุณสุรพันธ์  วิวัฒนะประเสริฐ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ได้ให้เกียรติเดินทางไปรับมอบใบประกาศนียบัตร   “โครงการหน่วยงานต้นแบบ ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%” จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นความภูมิใจขององค์กรที่พนักงานเห็นความสำคัญต่อความปลอดภัย และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี คุณสุรพันธ์ วิวัฒนะประเสริฐ และคณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางมาปฎิบัติงาน ทางบริษัทได้มีการสนับสนุนงบประมาณซื้อหมวกนิรภัย ให้นโยบายและกระตุ้นให้พนักงานที่ขับขี่จักรยานยนต์มาทำงานจะต้องสวมหมวกนิรภัยให้เป็นกิจวัตรประจำวัน และทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น และลดความเสี่ยงจาการบาดเจ็บรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ ที่ผ่านมา พนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางผู้บริหารขอชื่นชมและขอให้ถือปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทฯ เห็นความสำคัญของความปลอดภัยพนักงานเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด บรรยากาศการรับมอบประกาศนียบัตร บรรยากาศการรับมอบประกาศนียบัตร บรรยากาศการรับมอบประกาศนียบัตร

แม่น้ำฯ สวัสดีปีใหม่ 2558 ปาร์ตี้ แดดกล้า ท้าลมหนาว

คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และพนักงานบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ บริเวณลานหน้าอาคารแม่น้ำ ภายในบริเวณบริษัท ณ วันเสาร์ ที่ 27 ธันวาคม 2557 คุณสุรพันธ์ วิวัฒนประเสริฐ คุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธกุล คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ และคณะที่ปรึกษา ได้อวยพรปีใหม่แก่พนักงาน ให้เดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดปี 2558 และได้ร่วมจับฉลากแจกของรางวัลปีใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจกับพนักงาน และได้ร่วมชมกิจกรรม และแจกรางวัลการแสดงจากพนักงานบริษัท โดยบรรยากาศ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่น เช่นเคย ภาพบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ชาวแม่น้ำ มุ่งมั่นและให้สัญญาต่อกันที่จะร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ และจะร่วมฉลองปีใหม่เช่นนี้ทุกๆ ปี

สภาอุตสาหกรรมสัญจรเยี่ยมชมงานด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ ได้จัดโครงการอบรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ และได้คัดเลือกบริษัทที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นตัวอย่างให้กับผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ จึงได้เลือกมาดูงานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการกว่า 60 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่บริษัทแม่น้ำสแตนเลสฯ ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดถึงการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทาง โดยมีคุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้จัดการโรงงานให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น

แม่น้ำจิตอาสา แบ่งปันน้ำใจ ใส่ใจสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ ชาวแม่น้ำฯ ที่มีจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจ ใส่ใจสังคม” ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา ต.สระพัง อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานและครอบครัวเรียนรู้การแบ่งปันให้กับสังคม และได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีประโยชน์ ถือเป็นกิจกรรมที่บริษัทให้ความสำคัญอีกด้านหนึ่ง นอกเหนือจากชีวิตการทำงาน ตามนโยบาย 4 ม คือ ครอบครัวมั่นคง การงานมั่นคง การเงินมั่นคง และสุขภาพมั่นคง บริษัทแม่น้ำรวมถึงพนักงานและครอบครัวได้ร่วมกันบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ของเล่น ขนม เครื่องใช้ อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ เพื่อใช้ภายในโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้อยู่เสมอ พนักงานและครอบครัวยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด เก็บขยะภายในโรงเรียนอีกด้วย นอกจากนั้นยังร่วมเล่นเกมกับน้องๆ นักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยความสนุกสนานและอิ่มหนำสำราญ หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน อ. ชะอำ เพื่อเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยร่วมฟังบรรยายการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงนั่งรถชมแปลงเกษตรภายในโครงการโดยมีเจ้าหน้าที่โครงการอำนวยความสะดวก ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

เจ้าหญิง เจ้าชาย และเหล่าฮีโร่เริงร่า ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2557

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดงานและร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณที่จัดงาน อาคารแม่น้ำ ภายในบริเวณโรงงานและสำนักงานบริษัทแม่น้ำฯ ทางบริษัทแม่น้ำฯ เห็นความสำคัญของครอบครัวของพนักงานที่ต้องมีความมั่นคง จึงจะสามารถเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตได้ กิจกรรมวันเด็กนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบาย 4 ม แม่น้ำมั่นคง อันประกอบไปด้วย 1. สุขภาพ มั่นคง          2. การงาน มั่นคง          3. การเงิน มั่นคง          4. ครอบครัว มั่นคง กิจกรรมวันเด็กปีนี้มีกิจกรรม และเกมต่างๆ มากมาย เช่น การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล แจกอุปกรณ์การเรียน ตุ๊กตาและ ของเล่นต่าง ๆ กิจกรรมเล่นเกมสร้างความสนุกสนาน รวมทั้งอาหาร ผลไม้ ไอศกรีมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยเวลาในการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 15.00 น. ถึง 18.30 น. ธีมงานวันเด็กปีนี้ คือ “เทพนิยายปาร์ตี้

ผลงานน้องๆ โครงการ

บริษัทแม่น้ำ สแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมเดินทางทำกิจกรรม “แม่น้ำฯ พาน้องท่องโลกกว้าง สร้างการเรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม” ร่วมกับเด็กๆ กว่า 52 คน ระดับชั้นป. 3 – ป. 6 จากโรงเรียนวัดลาดหวาย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้ กิจกรรมต่อเนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยว คือ การให้โจทย์เด็กๆ ในการเล่าความประทับใจจากการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับพี่ๆ ชาวแม่น้ำฯ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนเรียงความ งานศิลปะรูปแบบต่างๆ   น้องๆ เด็กๆ ใหความสนใจกับผลงานเพื่อนๆ นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 – ปีที่ 6 กันอย่างสนุกสนาน คุณสุรพันธ์ วิวัฒนประเสริฐ ประธานผู้ก่อตั้ง และคุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมชมผลงานและมอบของรางวัล นอกเหนือจากการมอบรางวัลสำหรับผลงานที่สวยงามให้แก่เด็กๆ แล้วนั้น แม่น้ำฯ ยังได้นำหนังสือนิทาน สื่อการเรียน

แม่น้ำฯ พาน้องๆ ท่องโลกกว้าง

บริษัทแม่น้ำ สแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมเดินทางทำกิจกรรม “แม่น้ำฯ พาน้องท่องโลกกว้าง สร้างการเรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม” ร่วมกับเด็กๆ กว่า 52 คน ระดับชั้นป. 3 – ป. 6 จากโรงเรียนวัดลาดหวาย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้ กิจกรรม “แม่น้ำฯ พาน้องท่องโลกกว้าง สร้างการเรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนรอบๆ บริษัท เพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน  รวมทั้งเสริมสร้างและปลูกฝังความเป็นจิตอาสาให้กับพนักงานบริษัทฯ ผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายจากผู้บริหาร แม่น้ำฯ จะไม่เน้นการบริจาคเงินเพียงอย่างเดียว หากแต่เราเน้นเรื่องการได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมให้ความรู้ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ซึ่งถือเป็นเยาวชนของชาติ

แม่น้ำฯ ถวายเทียนจำนำพรรษา

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุรพันธ์  วิวัฒนประเสริฐ ประธานก่อตั้งบริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณรุ่งรัตน์  ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัทแม่น้ำสแตนเลสฯ  ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหวาย ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดลาดหวาย ต. บางเพรียง อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานและบริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามและจรรโลงพระพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งบริษัทได้ทำกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ขบวนแห่เทียนปีนี้ได้ทีมกลองยาวคณะนักเรียนวัดลาดหวายมาสร้างความสนุกสนาน คึกครื้นให้กับคณะแห่เทียนได้เป็นอย่างดี บรรยากาศถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา นอกจากนี้ ทางบริษัทแม่น้ำฯ ยังมีกิจกรรมภายในองค์กร คือ กิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” โดยรับสมัครพนักงานที่สนใจร่วมเข้าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการตลอดทั้ง 3 เดือน จะได้รับของที่ระลึก เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ และถือเป็นการถือศีลเพื่อสุขภาพที่ดี และเป็นสิริมงคล ตลอดเทศกาลเข้าพรรษาอีกด้วย