Address : 299 MOO 6 T.BANGPREANG,
BANGBOR, SAMUTPRAKARN
THAILAND 10560

Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

กิจกรรมและงานแสดงสินค้า

แม่น้ำสแตนเลสรับรางวัลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยอดเยี่ยม

แม่น้ำสแตนเลสรับรางวัลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยอดเยี่ยม ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ บ.แม่น้ำสแตนเลสฯ ของเรา วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 คุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนองค์กรของเราเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คุณวันชัย คงเกษม เป็นผู้มอบรางวัล ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ. สมุทรปราการ โดยรางวัลดังกล่าว เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยคัดเลือกและให้รางวัลแก่ผู้ประกอบการที่สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ฯ ของเรา ได้มีการรณรงค์การป้องกันและตรวจตราปัญหายาเสพติดในโรงงานตลอดมา แม้แต่ปัญหายาเสพติด เช่น บุหรี่ ที่ทางผู้บริหาร ให้ความสำคัญหากพนักงานตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่ ก็จะได้รับรางวัลจากผู้บริหารอีกด้วย

บุคลากรทางการแพทย์ รพ. ตากสิน เริ่มใช้งาน MENAM PAPR SC-003

บุคลากรทางการแพทย์ รพ. ตากสิน เริ่มใช้งาน MENAM PAPR SC-003 เจ้าหน้าที่ด่านหน้า รพ. ตากสิน ได้เริ่มใช้งานหน้ากากป้องกันเชื้อโรคพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง PAPR SC-003 ของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของ รพ. ตากสิน ทั้งในส่วนการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด และในส่วนของการแยกขยะติดเชื้อทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19  ชุดหน้ากากกรองเชื้อโรคพร้อมเครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูงนี้ได้รับการพัฒนาและผลผลิตขึ้นโดยกลุ่ม ThaiMIC และบริษัทในเครือแม่น้ำสแตนเลสฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ และบริษัท แม่น้ำเมคคานิกา ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อโรคพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง PAPR ตั้งแต่รุ่น SC-001 จนถึงปัจจุบัน รุ่น SC-003 ด้วยจุดประสงค์หลักให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าได้มีอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจในระหว่างปฎิบัติงาน มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ มีความมั่นใจในการทำงาน ทำงานได้อย่างปลอดภัย

รพ. พังงา ขอบคุณ บ. แม่น้ำสแตนเลสไวร์ และ บ. แม่น้ำเมคคานิกา ส่งหน้ากากป้องกันเชื้อโรคให้แพทย์และพยาบาลต่อสู้ COVID-19

รพ. พังงา ขอบคุณ บ. แม่น้ำสแตนเลสไวร์ และ บ. แม่น้ำเมคคานิกา ส่งหน้ากากป้องกันเชื้อโรคให้แพทย์และพยาบาลต่อสู้ COVID-19 บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลที่ได้ส่งหนังสือขอบคุณมายังบริษัทฯ ทีมงาน ThaiMIC และ บริษัทในเครือ แม่น้ำฯ ยังคงไม่หยุดพัฒนาชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง PAPR ต่อไป เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของไทย มีกำลังกายและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความปลอดภัย

บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานหน้ากาก PAPRs ได้อากาศสะอาด ทำงานได้ปลอดภัย

บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานหน้ากาก PAPRs ได้อากาศสะอาด ทำงานได้ปลอดภัย บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ และ บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อโรคพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง PAPR ตั้งแต่รุ่น SC-001 จนถึงปัจจุบัน รุ่น SC-003 ด้วยจุดประสงค์หลักให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าได้มีอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจในระหว่างปฎิบัติงาน มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ มีความมั่นใจในการทำงาน และปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ปัจจุบัน หลายๆ โรงพยาบาล ได้ใช้อุปกรณ์ PAPR ในห้องผ่าตัด การใช้งานหัตถการ การตรวจผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และการทำงานภายนอก ที่มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อ เช่น การคัดแยกขยะติดเชื้อ การใช้งานในห้องผ่าตัด รพ. พระพุทธบาท จ.สระบุรี รพ. สระบุรี รับมอบหน้ากากป้องกันเชื้อโรคพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง PAPR เพื่อใช้งานในโรงพยาบาล คณะบุคลากรทางการแพทย์ รพ. สิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สวมชุด MENAM PAPR ก่อนปฎิบัติงาน ชุดหน้ากากกรองเชื้อโรคพร้อมเครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูงนี้ได้รับการพัฒนาและผลผลิตขึ้นโดยกลุ่ม ThaiMIC และบริษัทแม่น้ำเมคคานิกา จำกัด

บุคลากรทางการแพทย์ รพ. บางปะกอก รับมอบ MENAM PAPR SC-003 เพื่อใช้งานรักษาผู้ป่วยโควิด

บุคลากรทางการแพทย์ รพ. บางปะกอก รับมอบ MENAM PAPR SC-003 เพื่อใช้งานรักษาผู้ป่วยโควิด บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ ได้บริจาคอุปกรณ์ชุดหน้ากากกรองเชื้อโรคพร้อมเครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูง MENAM PAPR SC-003 ให้กับตัวแทน รพ. บางปะกอก เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งานรักษาผู้ป่วย โควิด-19 อุปกรณ์ PAPR  นี้ได้รับการพัฒนาและผลผลิตขึ้นโดยกลุ่ม ThaiMIC และ กลุ่มบริษัทแม่น้ำฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อโรคพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง PAPR ตั้งแต่รุ่น SC-001 จนถึงปัจจุบัน รุ่น SC-003 ด้วยจุดประสงค์หลักให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าได้มีอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจในระหว่างปฎิบัติงาน มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ มีความมั่นใจในการทำงาน ทำงานได้อย่างปลอดภัย

อุ่นไอรัก ณ แม่น้ำฯ วันเด็ก 2019

เปิดปีใหม่ พ.ศ. 2562 ด้วยกิจกรรมสดใส วันเด็กแห่งชาติ ณ แม่น้ำสแตนเลสฯ ธีมงานแต่งกายสไตล์ไทยย้อนยุค “อุ่นไอรัก ณ แม่น้ำสแตนเลส” วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 คณะกรรมการจัดงาน ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยมีเด็กๆ มาร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน เป็นลูกหลานพนักงานรวมถึงเด็กๆ ในชุมชนรอบๆ โรงงานของเรา บรรยากาศวันเด็กปีนี้ก็คึกครื้นเช่นเคย เด็กๆ ลูกๆ หลานๆ พนักงานเติบโตอย่างเห็นได้ชัด แถมยังมีเด็กๆ น้องๆ ใหม่ มาร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน งานนี้เด็กๆ อิ่มอร่อย จากอาหารที่พี่ๆ จัดเตรียมไว้ให้ ได้ร่วมเล่นเกม รวมถึงได้รับของเล่นอย่างทั่วถึง แม้หลายๆ คนจะยังไม่คุ้นสถานที่ มีเขินอาย แต่ทุกคนก็ชอบและบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าจะมาอีกในวันเด็กในปีถัดไปอีกแน่นอน

แม่น้ำสแตนเลสพร้อมสนับสนุนระบบการเชื่อมอัตโนมัติ ยุค 4.0

แม่น้ำสแตนเลสเตรียมพร้อมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า “SUBCON THAILAND 2018 ” ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับงาน “Intermach 2018 ” วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา ปีนี้แม่น้ำสแตนเลสไวร์ เตรียมพร้อมเครื่องจักรใหม่ๆ พร้อมบุคคลากร ที่พร้อมเป็นผู้ผลิตสินค้า ลวด เพลา ลวดเชื่อมสแตนเลสอาร์กอน ทิก มิก (TIG, MIG) เหล็กอัลลอย-เหล็กคาร์บอน ที่มีคุณภาพดีราคาแข่งขันได้เพื่อให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยมีแหล่งสนับสนุนวัตถุดิบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมสินค้า บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ ณ บูธ เลขที่ AN 20 Hall 99

“MENAM SAFETY FIRST”

28 ก.พ. -2 มี.ค. 2561 สัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2561 พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก กรรมการผู้จัดการ คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยความตระหนักรู้ในการทำงานอย่างมีสติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และกระตุ้นให้ทุกหน่วยงาน ตระหนัก เรียนรู้ และรู้จักป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการทำงานได้ MENAM Safety First !

แม่น้ำสแตนเลสฯ ร่วมกับ แม่น้ำเมคานิกา ร่วมแสดงสินค้าในงาน METALEX 2016

23-24-25-26 พ.ย. 59 นี้ พบกับ บ. แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด และ บ.แม่น้ำเมคานิกา บูธเลขที่ AP10 ฮอลล์ใหม่ 99 MENAM Booth AP10, Hall 99 at METALEX 2016 เชิญชมลวด-เพลา สแตนเลส  เพลาที่มีความแม่นยำสูง High Precicion (H7, H8, H7) และเหล็กอัลลอย-คาร์บอน วัตถุดิบคุณภาพพรีเมียม ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อาทิ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุปกรณ์การแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ฯลฯ เราผลิตด้วยความใส่ใจในการผลิตทุกขั้นตอน จนเป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ มากว่า 25 ปี เพลาสแตนเลส High Precision ลวดสแตนเลส ที่เหมาะกับการผลิตที่แตกต่างกัน เพลาสแตนเลส High Precision

แม่น้ำสแตนเลสฯ เปิดตัวสแตนเลสเกรตติ้งสีสันสดใส ในงานสถาปนิก 2559 ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 59 ถึง 1 พ.ค. 59

บมจ. แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน “สถาปนิก 2016” นำสินค้าตกแต่งที่ผลิตจากวัสดุสแตนเลส อาทิ เช่น สแตนเลสเกรตติ้ง แผ่นสแตนเลสสาน เพลาสแตนเลสสำหรับงานตกแต่ง รวมถึงสินค้าใหม่ๆ อาทิ เช่น สแตนเลสเกรตติ้งทำสี ช่องแอร์เกรตติ้ง(Air Conditioning Grilles) ตะแกรงกันกลิ่นเกรตติ้ง(Floor Drain) แผงกันนกเกาะสแตนเลสมาโชว์ฟังก์ชันใช้งานภายในงานแสดงสินค้าด้านสถาปัตยกรรม และการออกแบบ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย MENAM Booth at Challenger Hall, Pillar Q10 Powder Coated Stainless Grating เกรตติ้งสแตนเลสสีสันสดใส เหมาะสำหรับงานช่องระบายอากาศเครื่องปรับอากาศ สามารถทำสี (Powder Coated) ได้หลากหลายสีสัน ให้เหมาะสมกับแต่ละดีไซน์ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความแข็งแรงทนทาน ที่วัสดุสแตนเลส สามารถให้ความทนทานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มเปี่ยม ช่องระบายอากาศเกรตติ้งสีส้มสดใส และสามารถทำสีอื่นๆ ได้เช่นกัน แผ่นสเตนเลสสาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น ผนังพาร์ทิชั่น แผงกันแดด(Sun Shading &