Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

ผลงานน้องๆ โครงการ

บริษัทแม่น้ำ สแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมเดินทางทำกิจกรรม “แม่น้ำฯ พาน้องท่องโลกกว้าง สร้างการเรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม” ร่วมกับเด็กๆ กว่า 52 คน ระดับชั้นป. 3 – ป. 6 จากโรงเรียนวัดลาดหวาย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

กิจกรรมต่อเนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยว คือ การให้โจทย์เด็กๆ ในการเล่าความประทับใจจากการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับพี่ๆ ชาวแม่น้ำฯ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนเรียงความ งานศิลปะรูปแบบต่างๆ

 

น้องๆ เด็กๆ ใหความสนใจกับผลงานเพื่อนๆ นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 – ปีที่ 6 กันอย่างสนุกสนาน

คุณสุรพันธ์ วิวัฒนประเสริฐ ประธานผู้ก่อตั้ง และคุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมชมผลงานและมอบของรางวัล

นอกเหนือจากการมอบรางวัลสำหรับผลงานที่สวยงามให้แก่เด็กๆ แล้วนั้น แม่น้ำฯ ยังได้นำหนังสือนิทาน สื่อการเรียน และของเล่นพัฒนาสมอง พร้อมทั้งได้จัดทำกล่องตะแกรงสำหรับแยกขยะ ที่ทำมาจากเศษเพลาสแตนเลสจากในโรงงาน เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการแยกขยะ และฝึกฝนนิสัยทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ของเด็กๆ นักเรียนอีกด้วย

การนำเศษสแตนเลสมาทำให้เกิดประโยชน์นี้ เป็นการฝึกให้พนักงานได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเศษของเสียมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและชุมชน