Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

แม่น้ำจิตอาสา แบ่งปันน้ำใจ ใส่ใจสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ ชาวแม่น้ำฯ ที่มีจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจ ใส่ใจสังคม” ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา ต.สระพัง อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานและครอบครัวเรียนรู้การแบ่งปันให้กับสังคม และได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีประโยชน์ ถือเป็นกิจกรรมที่บริษัทให้ความสำคัญอีกด้านหนึ่ง นอกเหนือจากชีวิตการทำงาน ตามนโยบาย 4 ม คือ ครอบครัวมั่นคง การงานมั่นคง การเงินมั่นคง และสุขภาพมั่นคง

บริษัทแม่น้ำรวมถึงพนักงานและครอบครัวได้ร่วมกันบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ของเล่น ขนม เครื่องใช้ อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ เพื่อใช้ภายในโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้อยู่เสมอ

พนักงานและครอบครัวยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด เก็บขยะภายในโรงเรียนอีกด้วย

นอกจากนั้นยังร่วมเล่นเกมกับน้องๆ นักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยความสนุกสนานและอิ่มหนำสำราญ

หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน อ. ชะอำ เพื่อเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยร่วมฟังบรรยายการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงนั่งรถชมแปลงเกษตรภายในโครงการโดยมีเจ้าหน้าที่โครงการอำนวยความสะดวก ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ