Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

บุคลากรทางการแพทย์ รพ. บางปะกอก รับมอบ MENAM PAPR SC-003 เพื่อใช้งานรักษาผู้ป่วยโควิด

บุคลากรทางการแพทย์ รพ. บางปะกอก รับมอบ MENAM PAPR SC-003 เพื่อใช้งานรักษาผู้ป่วยโควิด

บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ ได้บริจาคอุปกรณ์ชุดหน้ากากกรองเชื้อโรคพร้อมเครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูง MENAM PAPR SC-003 ให้กับตัวแทน รพ. บางปะกอก เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งานรักษาผู้ป่วย โควิด-19

อุปกรณ์ PAPR  นี้ได้รับการพัฒนาและผลผลิตขึ้นโดยกลุ่ม ThaiMIC และ กลุ่มบริษัทแม่น้ำฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อโรคพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง PAPR ตั้งแต่รุ่น SC-001 จนถึงปัจจุบัน รุ่น SC-003 ด้วยจุดประสงค์หลักให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าได้มีอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจในระหว่างปฎิบัติงาน มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ มีความมั่นใจในการทำงาน ทำงานได้อย่างปลอดภัย