Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

menam

ผลงานน้องๆ โครงการ

บริษัทแม่น้ำ สแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมเดินทางทำกิจกรรม “แม่น้ำฯ พาน้องท่องโลกกว้าง สร้างการเรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม” ร่วมกับเด็กๆ กว่า 52 คน ระดับชั้นป. 3 – ป. 6 จากโรงเรียนวัดลาดหวาย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้ กิจกรรมต่อเนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยว คือ การให้โจทย์เด็กๆ ในการเล่าความประทับใจจากการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับพี่ๆ ชาวแม่น้ำฯ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนเรียงความ งานศิลปะรูปแบบต่างๆ   น้องๆ เด็กๆ ใหความสนใจกับผลงานเพื่อนๆ นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 – ปีที่ 6 กันอย่างสนุกสนาน คุณสุรพันธ์ วิวัฒนประเสริฐ ประธานผู้ก่อตั้ง และคุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมชมผลงานและมอบของรางวัล นอกเหนือจากการมอบรางวัลสำหรับผลงานที่สวยงามให้แก่เด็กๆ แล้วนั้น แม่น้ำฯ ยังได้นำหนังสือนิทาน สื่อการเรียน

แม่น้ำฯ พาน้องๆ ท่องโลกกว้าง

บริษัทแม่น้ำ สแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมเดินทางทำกิจกรรม “แม่น้ำฯ พาน้องท่องโลกกว้าง สร้างการเรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม” ร่วมกับเด็กๆ กว่า 52 คน ระดับชั้นป. 3 – ป. 6 จากโรงเรียนวัดลาดหวาย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้ กิจกรรม “แม่น้ำฯ พาน้องท่องโลกกว้าง สร้างการเรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนรอบๆ บริษัท เพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน  รวมทั้งเสริมสร้างและปลูกฝังความเป็นจิตอาสาให้กับพนักงานบริษัทฯ ผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายจากผู้บริหาร แม่น้ำฯ จะไม่เน้นการบริจาคเงินเพียงอย่างเดียว หากแต่เราเน้นเรื่องการได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมให้ความรู้ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ซึ่งถือเป็นเยาวชนของชาติ

แม่น้ำฯ ถวายเทียนจำนำพรรษา

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุรพันธ์  วิวัฒนประเสริฐ ประธานก่อตั้งบริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณรุ่งรัตน์  ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัทแม่น้ำสแตนเลสฯ  ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหวาย ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดลาดหวาย ต. บางเพรียง อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานและบริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามและจรรโลงพระพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งบริษัทได้ทำกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ขบวนแห่เทียนปีนี้ได้ทีมกลองยาวคณะนักเรียนวัดลาดหวายมาสร้างความสนุกสนาน คึกครื้นให้กับคณะแห่เทียนได้เป็นอย่างดี บรรยากาศถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา นอกจากนี้ ทางบริษัทแม่น้ำฯ ยังมีกิจกรรมภายในองค์กร คือ กิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” โดยรับสมัครพนักงานที่สนใจร่วมเข้าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการตลอดทั้ง 3 เดือน จะได้รับของที่ระลึก เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ และถือเป็นการถือศีลเพื่อสุขภาพที่ดี และเป็นสิริมงคล ตลอดเทศกาลเข้าพรรษาอีกด้วย

บริษัทฯ จัดโครงการ สปาหัวใจ เบิกบานผ่องใส ให้ใจยิ้ม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทแม่น้ำฯ จัดกิจกรรมดีๆ แก่พนักงาน ผู้บริหาร และครอบครัว ภายได้ชื่อโครงการเก๋ๆ “สปาหัวใจ เบิกบานผ่องใส ให้ใจยิ้ม” โดยกิจกรรมนี้จัดให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม บ้านทรัพย์ทวีคูณ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งที่ผ่านมาจัดไปแล้ว 4 รุ่น โดยพนักงานได้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี กิจกรรมนี้สืบเนื่องมากจากนโยบายผู้บริหารบริษัท ที่ต้องการให้พนักงานได้ใช้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาจิตใจ อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต ภาพของพนักงาน ผู้บริหาร และครอบครัว ที่ได้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมดีๆ แบบนี้ จะมีจัดต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานและองค์กร ต่อไป…

โครงการแม่น้ำฯจิตอาสา ร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อน้องบ้านเด็กธรรมรักษ์ จ.ลพบุรี

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2556 บริษัทแม่น้ำฯ ได้จัดโครงการเพื่อสังคม นำโดย คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงานที่มีจิตอาสา เดินทางไปบ้านเด็กธรรมรักษ์ เพื่อร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ที่บ้านธรรมรักษ์ให้การอุปการะ และมอบเงินสบทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีตัวแทนจากบ้านธรรมรักษ์ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้มีการมอบสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น และทำกิจรรมร่วมกันกับน้องๆอีกด้วย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุก และตื้นตันใจ ทั้งผู้ให้ และผู้รับ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และของเล่นสำหรับเด็กๆ คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มอบทุนอาหารกลางวันแก่น้องๆ ร่วมเล่นเกมส์ ชมการแสดงจากน้องๆและถ่ายภาพร่วมกัน อย่างใกล้ชิดและสนุกสนาน เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกของคนในสังคม บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และปลูกฝังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นและอยู่รวมกันอย่างมีจิตสาธารณะ

บริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า เข้าเยี่ยมชมและอบรมงานเชื่อม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า จำกัด และบริษัทในเครือ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) และได้ให้เกียรติส่งตัวแทนบริษัทเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Welding Techniques of TIG, MIG/MAG and Electrode Selection” ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับงานเชื่อม ถือเป็นความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคการเชื่อม เนื่องจากบริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า จำกัด  ถือเป็นผู้ผลิตลวดเชื่อมอิเล็กโทรดระดับประเทศ และบริษัทแม่น้ำฯ ก็ถือเป็นผู้ผลิตลวดเชื่อม สแตนเลส มิก ทิก และลวดเชื่อมสแตนเลสสำหรับท่อไอเสียยานยนต์รายแรกของประเทศไทย อาจารย์ธเรศ ตาปิง วิศวกรเชื่อมระดับประกาศนียบัตร SLV Mannhiem German No. 73.6238 ให้เกียรติให้การอบรมทั้งภาคทฤษีและภาคปฎิบัติงานเชื่อม   ผู้เข้าร่วมอบรมทดสอบการเชื่อม คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน สมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

ทำไมสแตนเลสจึงเป็นวัสดุที่ยั่งยืน

ทำไมสแตนเลสจึงเป็นวัสดุที่ยั่งยืน การที่เราจะให้คำจำกัดความ หรือ ตัดสินว่า “สแตนเลส” เป็นวัสดุที่มีความยั่งยืนนั้น เราควรจะให้ความหมายของความยั่งยืน ในแนวทางที่สัมพันธ์กันของพื้นฐานสามสิ่ง นั่นคือ มนุษย์ โลก และ ผลกำไร 1. ผลกระทบกับ มนุษย์ วัสดุใดๆ ว่าด้วยเรื่องการใช้งาน หรือ ในด้านการผลิตวัสดุนั้นๆ ขึ้นมา หากพิจารณาด้านสุขภาพและความปลอดภัย วัสดุที่มีความยั่งยืนจะต้องไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ที่ผลิตวัสดุหรือใช้งานวัสดุนั้นๆ ตลอดจนถึงการรีไซเคิล จนถึงจุดสุดท้ายในการใช้งาน คือการกำจัดทิ้ง ถือได้ว่า สแตนเลสไม่เป็นอันตรายต่อคนในระหว่างการผลิตหรือการใช้งาน ชั้นผิววัสดุป้องกันสนิมตามธรรมชาติบนสแตนเลสเกิดจากชั้นของโครเมี่ยม ช่วยป้องการการกัดกร่อนจากสนิม ช่วยยืดอายุการใช้งาน ให้ยาวนาน ตราบใดที่ผู้ใช้งานเลือกเกรดสแตนเลสได้ถูกต้องตามสภาพการใช้งาน สแตนเลสก็จะยังคงให้คุณสมบัติที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ทำให้วัสดุสแตนเลสมักเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ ของการเลือกใช้วัสดุในด้านการแพทย์และ อุตสาหกรรมอาหาร การใช้งานในครัวเรือนรวมถึงการบริการต่างๆ   2.ผลกระทบกับ โลก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสแตนเลส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก๊าซคาร์บอนสู่น้ำ และอากาศ มีปริมาณน้อยมาก ในขณะที่การใช้ซ้ำมีมาก และคุณสมบัติการรีไซเคิลอยู่ในระดับสูง สแตนเลสจึงเป็นวัสดุที่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน ทั้งสองคุณลักษณะชี้วัดสำคัญนี้เป็นการวัดผลกระทบของวัสดุทีมีต่อโลก ซึ่งสแตนเลสส่งผลกระทบในระดับต่ำมาก เมื่อพิจารณาถึงการใช้ เตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (EAF)