Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

ห้องสมุดความรู้สแตนเลส

ทำไมสแตนเลสจึงเป็นวัสดุที่ยั่งยืน

ทำไมสแตนเลสจึงเป็นวัสดุที่ยั่งยืน การที่เราจะให้คำจำกัดความ หรือ ตัดสินว่า “สแตนเลส” เป็นวัสดุที่มีความยั่งยืนนั้น เราควรจะให้ความหมายของความยั่งยืน ในแนวทางที่สัมพันธ์กันของพื้นฐานสามสิ่ง นั่นคือ มนุษย์ โลก และ ผลกำไร 1. ผลกระทบกับ มนุษย์ วัสดุใดๆ ว่าด้วยเรื่องการใช้งาน หรือ ในด้านการผลิตวัสดุนั้นๆ ขึ้นมา หากพิจารณาด้านสุขภาพและความปลอดภัย วัสดุที่มีความยั่งยืนจะต้องไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ที่ผลิตวัสดุหรือใช้งานวัสดุนั้นๆ ตลอดจนถึงการรีไซเคิล จนถึงจุดสุดท้ายในการใช้งาน คือการกำจัดทิ้ง ถือได้ว่า สแตนเลสไม่เป็นอันตรายต่อคนในระหว่างการผลิตหรือการใช้งาน ชั้นผิววัสดุป้องกันสนิมตามธรรมชาติบนสแตนเลสเกิดจากชั้นของโครเมี่ยม ช่วยป้องการการกัดกร่อนจากสนิม ช่วยยืดอายุการใช้งาน ให้ยาวนาน ตราบใดที่ผู้ใช้งานเลือกเกรดสแตนเลสได้ถูกต้องตามสภาพการใช้งาน สแตนเลสก็จะยังคงให้คุณสมบัติที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ทำให้วัสดุสแตนเลสมักเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ ของการเลือกใช้วัสดุในด้านการแพทย์และ อุตสาหกรรมอาหาร การใช้งานในครัวเรือนรวมถึงการบริการต่างๆ   2.ผลกระทบกับ โลก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสแตนเลส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก๊าซคาร์บอนสู่น้ำ และอากาศ มีปริมาณน้อยมาก ในขณะที่การใช้ซ้ำมีมาก และคุณสมบัติการรีไซเคิลอยู่ในระดับสูง สแตนเลสจึงเป็นวัสดุที่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน ทั้งสองคุณลักษณะชี้วัดสำคัญนี้เป็นการวัดผลกระทบของวัสดุทีมีต่อโลก ซึ่งสแตนเลสส่งผลกระทบในระดับต่ำมาก เมื่อพิจารณาถึงการใช้ เตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (EAF)