SWIMMING POOL GRATING

Made to order

สแตนเลส เวดจ์ เกรตติ้ง จากแม่น้ำสแตนเลส เกรดพิเศษ 316L –Marine มีคุณสมบัติทางเคมีที่ทนทานการกัดกร่อน สามารถใช้งานพื้นที่กัดกร่อนสูง เช่น ตะแกรงน้ำล้นสระว่ายน้ำ ตะแกรงเกรตติ้งปิดร่องระบายน้ำพื้นที่ผลิตยา อาหาร และเครื่องดื่ม พื้นที่ริมทะเล รวมถึงพื้นที่สาธารณะ มีผู้ใช้งานจำนวนมาก และต้องการให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

ด้วยการออกแบบและผลิตเส้นสแตนเลส รูปทรงสามเหลี่ยม (Wedge) ที่นำมาผลิตเป็นสแตนเลสเกรตติ้ง ช่วยให้ตะแกรงมีพื้นที่ระบายน้ำกว้างมากขึ้น จึงทำให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น เส้นสแตนเลสผลิตอย่างประณีต เรียบร้อย ไม่คม ไม่ลื่น และทำความสะอาดได้ง่าย

ประโยชน์เกรตติ้ง เกรดพิเศษ 316L

 • ปิดร่องน้ำล้นได้พื้นเรียบ แต่สามารถระบายน้ำได้
 • เลือกช่องเปิดกว้าง สำหรับโรยหินทับ มีอายุการใช้งานนานกว่าเหล็กและพลาสติก
 • ใช้งานได้ทั้งภายนอก ภายในอาคาร
 • ทนทานการกัดกร่อน อายุการใช้งานยาวนาน
 • การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ต้นทุนการดูแลต่ำ
 • ช่องเปิด (Slot/ Gap 5 มม.) ส้นรองเท้าขนาดใหญ่กว่า 5 มม. ไม่ติดร่อง
 • สั่งตัดตามพื้นที่ใช้งานได้

การเลือกเกรดสแตนเลสเกรตติ้ง
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน

เกรด 316L (มารีน)

 • พื้นที่ภายนอก และภายในอาคาร
 • สระว่ายน้ำ พื้นที่กัดกร่อนสูง
 • สถานที่ผลิตยา อาหาร และเครื่องดื่ม
 • สภาพแวดล้อม มีการกัดกร่อนสูง
 • พื้นที่ริมทะเล
 • ทำความสะอาดด้วยเคมีเข้มข้นบ่อย
 • ต้องการให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

316L W485H6 Slot 5

รายละเอียด

316L W485H6 Slot 10

รายละเอียด

การติดตั้ง

บ่าปูน

ฉากสแตนเลส เกรด 316